Riise Eiendom DA


Bensindrevet diamantsag for saging i betong. Sagdybde ca. 10 cm.

Kango for hugging av stein eller betong, f.eks. for å hugge opp gulv i kjeller.
Adresse:   Riise Eiendoom DA
               Rise
               8475 Straumsjøen

Telefon:   91514188
Epost:      post@riiseeiendom.no
Org.nr.:    984963394