Riise Eiendom DA


Stabil og sikker lift med maks arbeidshøyde 16 m. Uttak for 240V i kurven. Kurv kan dreies for å ligge plant mot vegg. Leiepris kr 1375 pr.døgn (1100 + MVA).
                                                                                                                       
Adresse:   Riise Eiendoom DA, Rise, 8475 Straumsjøen

Telefon:   91514188
Epost:      post@riiseeiendom.no
Org.nr.:    984963394