Riise Eiendom DA

Ubrukt CTC sentralfyr. Ytelse olje/koks 42/35 kW. El.kolbe på 4 kW. Pannevolum på 300 l sørger for jevn brenning og mye varme. Nypris ca. kr 40.000.
Telefon: 91514188            Epost: post@riiseeiendom.no