Riise Eiendom DA


Nedenfor finner du eksempler på oppdrag Riise Eiendom kan bistå med. Hvis du har behov som ikke dekkes av listen nedenfor, kan vi likevel se på saken om du tar kontakt.

Utvendig oppussing: skifte av vinduer og dører, nytt bordkle, etterisolering, tak, maling.

Innvendig oppussing: oppussing av rom, bygningsmessige endringer, kjøkkeninnredning.

Riving og rydding. Vi har utstyr for saging av mur og sandblåsing.

Adresse:   Riise Eiendoom DA
               Rise
               8475 Straumsjøen

Telefon:   91514188
Epost:      post@riiseeiendom.no
Org.nr.:    984963394